Home | Contact
Privacy statement

Deze website wordt geŽxploiteerd door Heights Technology B.V. gevestigd te Ericssonstraat 2, UNIT 20.00.63, 5121 ML Rijen. Tijdens uw bezoek aan deze website zal Heights Technology B.V. geen persoonsgegevens over u verzamelen. Er worden geen cookies geplaatst. Indien u op eigen initiatief een email stuurt of belt dan zullen we deze gegevens alleen gebruiken voor het beantwoorden van uw vragen, voor het maken van een aanbieding en voor het sluiten of wijzigen van overeenkomsten.

Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Inzage van uw gegevens
U kunt de persoonsgegevens inzien die wij van u hebben. We verifiŽren eerst uw identiteit, waarna we al uw gegevens opzoeken. Alle data die we van u hebben, sturen we u toe. We streven ernaar u binnen een maand inzage te geven. Wanneer dit langer gaat duren, informeren we u daarover.

Correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens
U kunt de persoonsgegevens die wij van u hebben corrigeren of aanvullen. Of om een deel van uw gegevens te verwijderen, zodat we met beperkte gegevens verder gaan. U kunt ook gegevens die wij van u hebben laten verwijderen. De wet verplicht ons overigens bepaalde gegevens wel te bewaren. Die kunnen we dus niet verwijderen.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.

Copyright © 2007-2021 • Heights Technology B.V. • Alle rechten voorbehouden • Privacy statement